Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality

 


                                                                                                                   Praha, srpen 2018

Vážení a milí členové Společnosti Antonína Dvořáka,


      11. června t.r. proběhla valná hromada našich členů a předně bych ráda poděkovala všem, kteří na ni do Dvořákova muzea přišli. Také bych ráda vyjádřila díky členům výboru a revizní komise, kteří pro náš spolek pracovali nezištně v předchozím období (tj. od r. 2016), popřípadě i dříve. A děkuji všem v novém výboru a revizní komisi, za to, že souhlasili, aby byli voleni, což se také u všech stalo. Naše zasedání a přípravy četných akcí odebírají aktivním členům volný čas a energii, často vyžadují i nemalé finanční prostředky, které si nenechávají hradit. Velký dík za činnost ve výboru patří naší dlouholeté, opět zvolené jednatelce, paní PhDr. Anně Vašíčkové.
      Naším novým čestným předsedou se stal pan dirigent prof. Radomil Eliška, bývalý výkonný předseda. Také jsme volili čestné členy společnosti, jimiž se stali: naše přední sopranistka pani Gabriela Beňačková-Čápová za významnou propagaci vokální tvorby Antonína Dvořáka doma a zvl. za její výkony na předních světových scénách, klavírista pan Radoslav Kvapil za průkopnické nahrávky souborného klavírního díla A. Dvořáka a za jeho zpřístupňování formou komentovaných koncertů v zahraničí, a jihokorejský skladatel, muzikolog a dirigent pan Young-Chul Choi za zásluhy o propagaci AD v Jižní Koreji a zvláště mezi mladými v rámci devíti ročníků Mezinárodní skladatelské soutěže A. Dvořáka (IACC) konané v Praze v kooperaci s Pražskou konzervatoří.
      Ve spolupráci s Muzeem Antonína Dvořáka a obcí Nelahozeves, jsme připravili následující akce a vřele na ně zveme Vás i Vaše blízké, přátele. Chcete-li více vědět o SAD, odkazujeme na: www.dvorakantonin.com .


Srdečné pozdravy Vám posílá a těší se na shledávání Vaše předsedkyně
                                                                                PhDr. Markéta Hallová


             P R O G R A M   - II. pololetí r. 2018Neděle 9. září 2018 – 67. Dvořákova Nelahozeves, začátek v 11:00 hodin
Slavnost k 177. výročí narození A. Dvořáka, tradiční pořadatelé


11:00 – Slavnostní akt u sochy A. Dvořáka
účinkuje Dětský pěvecký sbor Radost Praha (sbormistr Jan Pirner)
11:30 – Matiné finského tenoristy Topiho Lehtipuu a klavíristy K. Košárka v Památníku A. Dvořáka
program: písně pro hlas a klavír Antonína Dvořáka a Jeana Sibelia;
o nových edicích písní A. Dvořáka promluví šéfredaktorka nakladatelství Bärenreiter Praha Eva Velická
vstup volný
14:00 – Koncert pro rodiče s dětmi na zámku Nelahozeves na téma české hymny
účinkuje Dětský pěvecký sbor Radost Praha (sbormistr Jan Pirner)
jednotné vstupné 50,- Kč
16:00 – Bohoslužba v kostele sv. Ondřeje: Dvořákova Lužanská mše
účinkuje Collegium 419 (umělecký vedoucí Lukáš Vendl)
vstupné dobrovolné

vlakové spojení: Praha, Masarykovo nádraží: 9:36 - příjezd Nelahozeves, zámek: 10.21
vlakové spojení: Praha, Masarykovo nádraží10:36 - příjezd Nelahozeves, zámek: 11:26
vlakové spojení: Nelahozeves, zámek:           16:28 - příjezd Masarykovo nádraží:17:21
vlakové spojení:Nelahozeves, zámek:            17:24 - příjezd Masarykovo nádraží:18:21
vlakové spojení:Nelahozeves, zámek:            18:28 - příjezd Masarykovo nádraží:19:21
vlakové spojení:Nelahozeves, zámek:            19:35 - příjezd Masarykovo nádraží:20:21

Pozvánka na 67. Dvořákovu Nelahozeves

Úterý 11. 9. 2018 - Koncert na zámku Nelahozeves, začátek v 19:30 hodin
program: Antonín Dvořák: Nokturno
Franz Schubert: Oktet F dur, pro klarinet, lesní roh, fagot, 2 housle, violu, violoncello a kontrabas
účinkují studenti a lektoři česko-německé Akademie komorní hudby
vstupné 120 Kč / 80 Kč (děti, senioři)

Akce se koná ve spolupráci s obcí Nelahozeves, Společností Antonína Dvořáka, Zámkem Nelahozeves a společnostmi
MERO ČR, a. s., JP Spedition a Musica Holešov.
Informace ke koncertům a rezervace vstupenek a míst k sezení: kultura@nelahozeves.cz. Vstupenky na koncert pro děti a na večerní koncert 11. září 2018 lze zakoupit na Obecním úřadě v Nelahozevsi (tel.: 315 785 059).

Akce ve spolupráci s Muzeem Antonína Dvořáka:


Čtvrtek, 13. září 2018, Muzeum A. Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2, 17:00 hod.
David Beveridge - Oratorium Svatá Ludmila: Vznik, podstata a osudy jednoho z největších děl A. Dvořáka
přednáška o jednom z nejrozsáhlejších, nejimpozantnějších a nejkrásnějších děl (kromě oper) Antonína Dvořáka
vstupné 30 Kč (členové SAD zdarma)

Pondělí, 15. října 2018, Muzeum A. Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2, 17:00 hod.
Ludmila Šmídová - Dvořákovo Klavírní trio B dur ve světle dosud nezkoumaných pramenů
přednáška věnovaná okolnostem a vzniku tria a především jeho dosud nezkoumané verzi, recepci této verze a následné revizi před vydáním tiskem v roce 1880; budou představeny dosud opomíjené notové prameny a zazní hudební ukázky
vstupné 30 Kč (členové SAD zdarma)

Pondělí, 12. listopadu 2018, Muzeum A. Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2, 17:00 hod.
Veronika Vejvodová - Dvořákova poslední opera Armida (od prvních skic k premiéře v Národním divadle)
poslední Dvořákova opera Armida nebyla dosud dostatečně probádána, přednáška se zaměří na genezi díla od prvních notových skic, přes soustavnou skicu, partituru a její opis pro ND a přiblíží okolnosti prvního uvedení díla na prknech Národního divadla
vstupné 30 Kč (členové SAD zdarma)


Doporučené akce:


Hudební festival Dvořákova Praha 2. - 21. 9. 2018
programy naleznete na webových stránkách festivalu www.dvorakovapraha.cz, popř. ve Vstupenkovém centru v Rudolfinu, které se nachází od 3. září do konce festivalu v prvním zádveří vlevo; upozorňujeme, že členové SAD mají při nákupu vstupenek na každý koncert slevu 10 % při předložení legitimace; pokud jste legitimaci SAD založili, nebo Vám dosud nebyla vystavena, obraťte se na naši paní jednatelku, vystaví Vám novou


Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2, vždy v 16:00 hod.
komentované prohlídky výstavy „Hříšné radosti Antonína Dvořáka“ s kurátory muzea;
výstava v MAD probíhá od 27. 3. 2018 do 1. 4. 2019 (1. patro); prohlídky vám představí skladatele jako běžného člověka se svými vášněmi, radostmi a drobnými neřestmi:
středa - 19. 9. 2018
středa - 17. 10. 2018
středa - 14. 11. 2018

vstupné v ceně běžné vstupenky do muzea (členové SAD po předložení průkazky SAD zdarma)

Akce Památníku A. Dvořáka na Vysoké sledujte na adrese: www.antonindvorak.czKontakty:
průběžné informace k akcím podá jednatelka SAD PhDr. Anna Vašíčková, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, telefon: 257 257 749 (do 27. 9. 2018, poté pouze mobil 603 325 155)

Žádáme členy, kteří dosud neuhradili členský poplatek (minimální částka na rok - 150,- Kč), aby tak dodatečně učinili. Děkujeme. - - - Variabilní symbol = jméno platícího; konstantní symbol - na složence uveden = 0379; ČÍSLO ÚČTU SAD PRO BANKOVNÍ PŘEVODY: 1922523339/0800, ČESKÁ SPOŘITELNA.


Z NEDÁVNÉ HISTORIE SAD

Podrobnosti


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2018 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 7.9.2018