Domů Nahoru

[Obrázek loga společnosti]Aktuality
Informace o SAD Složení výboru SAD Stanovy SAD Odkazy Aktuality Nedávná historie

 


Vážení členové Společnosti Antonína Dvořáka,

po delší době se Vám opět hlásíme s připravenými programy a doufáme, že si z nich vyberete. Po lockdownu v čase covidu a v dnešní nelehké mezinárodní situaci jistě uvítáte možnost vyjet do krásné přírody a prožít relaxační zážitek v Sukově kraji na letošní opětně pořádané vzpomínce na skladatele Josefa Suka v jeho rodných Křečovicích. Laskavostí paní Marie Sukové, vdově po našem bývalém čestném předsedovi, houslovém virtuosovi Josefu Sukovi, je tento autokar pro účastníky Sukových Křečovic zdarma. Využijte této ojedinělé příležitosti. Zároveň bych ráda pogratulovala dr. Slávce Vernerové-Pěchočové k úspěšnému průběhu jí prosazené a s plným nasazením vedené soutěže klavíristů pod názvem Antonín Dvořák mladým, která proběhla v prosinci 2021 s pětičlennou porotou, v níž zasedali renomovaní umělci: MgA. Miroslav Sekera (předseda), doc. Igor Ardašev, MgA. Martin Hršel, MgA. Markéta Týmlová Ph.D a MgA. Slávka Vernerová Ph.D. Soutěž se setkala s velkým zájmem zúčastněných (přes 100 soutěžících) z celé republiky, přijeli rodiče i pedagogové a to i v době covidové. Jistě si děti a mladí účastníci soutěže odnesli mnoho silných a inspirativních prožitků. Držíme palce i na další ročník soutěže plánované na prosinec tohoto roku, věnované tentokrát komorní hře - blíže o soutěžích na www.antonindvorakmladym.cz . V této souvislosti bych ráda upozornila jak naše mladé tak starší členy, a nejen klavíristy, na obdivuhodnou nahrávku souborného klavírního díla Antonína Dvořáka ve vynikajícím provedení virtuosa Ivo Kahánka, též našeho člena. Dvořákovy skladby pro sólový klavír vydal Supraphon SU 4299-2 (obsahuje 4 CD). Poslech Vám připraví nevšední okamžiky poznání Dvořákovy známé i neznámé tvorby v jedinečné interpretaci, CD jsou stále ještě ke koupi i ke stažení. Doporučujeme. Také další z našich členů, klavírista Tomáš Víšek, přišel na podzim loňského roku s nahrávkou málo známých či zcela neznámých a jím objevených Dvořákových klavírních skladeb pro dvě ruce. Pod názvem Antonín Dvořák Unreleased (vydala ARCODIVA UP 0240-2 131). Opět doporučujeme Vaší pozornosti.
Závěrem bych ráda sdělila těm členům Společnosti Antonína Dvořáka, kteří se neúčastnili valné hromady, že čestným předsedou byl zvolen pan dirigent Tomáš Netopil, který předsednictví přijal, což nás velmi těší.
Vítáme také naše nové členy.
Prosíme však ty členy SAD, kteří - jistě pouze omylem - neuhradili členské příspěvky za poslední rok/y, aby tak učinili a částku zaplatili. Informace o dluzích možno získat u našeho finančního správce pana Bc. Martina Šmálka (email: martin.smalek@post.cz ). Valná hromada odsouhlasila pro rok 2022 navýšení poplatku u dospělých členů na 300,- Kč, u mladých členů do 26 let (včetně) pak zůstává platba na roční částce 150,- Kč.
Prosím, sledujte naše webové stránky, četné pozvánky mimo naše avizované akce (viz níže) dostáváme aktuálně a našim členům rozesíláme na nám poskytnuté emailové adresy.
Zůstávejte zdraví a zachovejte si v této složité době naději. Hudba vám v tom pomáhej.
Srdečně

                                PhDr. Markéta Hallová, předsedkyně                                                                  14.března 2022


                                                              Informace o akcích od března do června r. 2022Přehled akcí pořádaných SAD:Pondělí 25. dubna 2022, 17:00 hod., Muzeum Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2
Představení projektu Investičního odboru Hl. m. Prahy hlavním architektem projektu „Úprava parteru Náměstí Jana Palacha“, akad. arch. Václavem Králíčkem, a návrh na nové umístění pomníku Antonína Dvořáka
beseda spojená s projekcí pouze pro členy Společnosti Antonína Dvořáka a jeho hosty
vstupné zdarma

duben 2022
Pietní položení květin u hrobu Antonína Dvořáka na Vyšehradě
u příležitosti 118. výročí úmrtí Antonína Dvořáka (+ 1. 5. 1904)

Neděle 29. května 2022, 10:30 hod., kostel sv. Lukáše, Křečovice
„Sukovy Křečovice“

pietní koncert a vzpomínka k výročí úmrtí skladatele Josefa Suka (1874-1935), pořádaný MHF Pražské jaro, položení květin na Sukův hrob; doprava všech účastníků bude zásluhou paní Marie Sukové a SAD zdarma;
oběd není zajištěn;
odjezd autobusu v 8:30 hod. od Vinohradského divadla, nám. Míru, Praha 2,
předpokládaný návrat do Prahy v 14:00 - 14:30 hod.;
závazné přihlášky bude přijímat od 2. 5. 2022 A. Vašíčková na e-mailové adrese: anva@seznam.cz nebo na tel.: 603 325 155
Program:
A. Dvořák - Romance f moll op. 11, Maličkosti op. 47 (výběr), Preludium D dur, Fuga g moll
Josef Suk - Serenáda pro smyčce Es dur op. 6
Svatolukášský komorní orchestr, Leoš Čepický – housle, Aleš Bárta - varhany
vstupné na koncert zdarma
možno spojit též s individuální návštěvou rodné světničky Josefa Suka (škola - vstup zdarma) a s návštěvou expozice v  Památníku Josefa Suka, domě, kde J. Suk později žil - tam nutno vstupné hradit; možno navštívit také Sukovu mohylu v lipové aleji s kameny s názvy skladatelových skladeb


Připravované akce SAD ve 2. pololetí t.r.:Neděle, 11. září 2022, Nelahozeves
Festival „Dvořákova Nelahozeves“
dle připravovaného programu, bude součástí festivalu provedena v Rytířském sále zámku prezentace (s plátnem a projektorem): Revitalizace Rodného domu Antonína Dvořáka – pokud vám to, milí členové, bude alespoň trochu možné přijet v tomto termínu do Nelahozevsi na festival, vřele doporučujeme shlédnout prezentaci, na které uvidíte připravenou revitalizaci rodného domu A. Dvořáka architekty a týmem lobkowiczkých pracovníků;
definitivní program festivalu bude uveden v Informacích SAD na II. pololetí 2022

Prosinec 2022, Koncertní sál Konzervatoře Jana Deyla, Maltézské nám. 14, Praha 1 – Malá Strana
Soutěžní přehlídka komorní hry mladých
pod vedením ředitelky soutěže, členky výboru SAD, dr. Slávky Vernerové-Pěchočové, pokračuje druhý ročník soutěže „Antonín Dvořák mladým“ – v letošním roce soutěž v komorní hře; termín soutěže bude uveden v Informacích SAD na II. pol. 2022; více viz na webových stránkách soutěže www.antonindvorakmladym.cz

Doporučujeme:návštěvu výstavy
Slavní čeští skladatelé (výstava potrvá do 30. 6. 2022), Historická budova Národního muzea, Václavské nám. 68, Praha 1
Více viz: web: www.nm.cz/ceske-muzeum-hudby/slavni-cesti-skladatele

Dvořákův festival, 1. 5. – 8. 9. viz: www.dvorakuvfestival.cz
zajímavý koncert v neděli 1. května 2022 - Lány, zámecká kaple, 18:00 hod., Ivan Ženatý - housle, Aleš Bárta – varhany

Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram, 12. 4. - 7. 6., viz www.hfad.cz
15 koncertů, kompoziční soutěž, Den s A. Dvořákem

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha 2022 se bude konat ve dnech 8. - 25. 9. 2022 - více viz www.dvorakovapraha.cz
Pro členy Společnosti Antonína Dvořáka u vybraných koncertů vstupné s 20% slevou

Památník A. Dvořáka na Vysoké viz: www.antonindvorak.cz

Průběžné upřesňující informace k uvedeným akcím jsou rovněž k dispozici na stránkách SAD:
www.dvorakantonin.comVaria:


Dominik Wollenweber - The Art of English Horn – unikátní CD světově proslulého hráče na anglický roh, člena Berlínské filharmonie, obsahující mj. též Adagio z Dvořákovy Novosvětské symfonie (Berlínská filharmonie, Sir Simon Rattle): pro členy SAD za zvýhodněnou cenu 250,- Kč, v případě odkoupení většího počtu CD možnost dojednání množstevní slevy (další informace viz www.supraphon.com), kontakt pro zájemce: dr. J. Tauerová (tauerovaj@seznam.cz, 733359590)

Možno objednat zakoupení medaile k 180. výročí narození A. Dvořáka se skladatelovým portrétem (líc) a vyobrazením pražského Rudolfina (rub) o průměru 50 mm:
Cena medailí ke 180. výročí A. Dvořáka se skladatelovým portrétem na líci a na rubu s vyobrazením pražského Rudolfina o průměru 50 mm v patinované mosazi nebo bílé alpace, uložené:
1/ v průhledném plastovém přebalu, tj. „ kapsli“ - stojí 270,- Kč
2/ v plastové krabičce - 290,- Kč
3/ v kožené krabičce - 340,- Kč
Medaile ve stříbře (Ag 925/1000, s puncem) v dřevěné kazetě za 3.300,- Kč

Zájemci o medaile mohou kontaktovat jednatelku SAD dr. A. Vašíčkovou
K dispozici je též Sborník unikátních vzpomínek na bývalého předsedu SAD, významného muzikologa, hudebního skladatele a starostu českého Junáka, Dr. Jarmila Burghausera; cena pro členy SAD: 50,- Kč, pro nečleny: 160,- Kč (česká verze).

Zájemcům o osobnost a dílo skladatele Josefa Suka sdělujeme, že nakladatelství Academia vydalo v r. 2020 publikaci skladatelova vnuka PhDr. Jana Suka Melancholické století oblaku - Josef Suk a život umělců, kterou lze zakoupit přes internet; s dr. Janem Sukem se můžete osobně setkat v Památníku Josefa Suka v Křečovicích

UPOZORNĚNÍ!


Valná hromada členů SAD, která se konala 25. 10. 2021, odsouhlasila změnu výše členského příspěvku:
            roční členský příspěvek - 300,- Kč
            děti a mládež do 26 let (včetně) - 150,- Kč
žádáme členy o uhrazení členského příspěvku na rok 2022 do dubna t.r. složenkou, nebo převodem na účet SAD: 1922523339/0800, Česká spořitelna; pokud chcete přispět na činnost více, samozřejmě uvítáme i částku vyšší; děkujeme těm, kteří již tak v loňském roce učinili, a jsou tím pádem našimi sponzory; vyzýváme též členy, kteří nám ještě nezaslali emailovou adresu, aby tak učinili, průběžně informujeme o nabídnutých vstupenkách ve slevě či zdarma.Z NEDÁVNÉ HISTORIE SAD

Podrobnosti


[Probíhají úpravy]
Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu webmaster@dvorakantonin.com.
Copyright © 2022 Společnost Antonína Dvořáka
Naposledy změněno: 19.3.2022